Kristove šoky


naša cena 6,00 € Do košíka
rozsah (počet strán) 123 strán
spracovanie Mäkká väzba
na sklade už len 16 ks
rok vydania 2002

Osemdesiate roky minulého storočia, najmä ich koniec, boli časom, kedy sme všetci zreteľne vnímali postupné zosýpanie sa sveta založeného na falošných heslách, na rituáloch osláv fyzickej práce, na rokmi pestovanej animozite robotníka voči intelektuálovi, na adorovaní „pokroku“, na neustálom zdôrazňovaní úspechov našej dediny a postupného „vyrovnávania rozdielov medzi mestom a vidiekom“. Súčasne sa v pravidelných intervaloch uskutočňovali orgiastické oslavy „fyzickej dokonalosti nášho ľudu“ v podobe spartakiád a iných masových vystúpení. Ideologický obraz sveta sa ostro rozchádzal s jeho skutočným stavom a vtedajšia ešte oficiálne stále „mladá literatúra“ na tento fakt zareagovala. Poviedky Igora Otčenáša z neskoršieho súboru Kristove šoky boli jednou z takýchto reakcií.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1