Natesno


naša cena 5,00 € Do košíka
rozsah (počet strán) 104 strán
spracovanie Mäkká väzba
vydanie prvé
rok vydania 1997

Alta Vášová (27. máj 1939) - slovenská prozaička, filmová, televízna, rozhlasová a divadelná scenáristka, autorka literatúry pre deti a mládež narodená v obci Sevljuš v Zakarpatskej Ukrajine.

Vyštudovala Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave, odbor matematika - fyzika. Pracovala striedavo ako učiteľka a dramaturgička či scenáristka v slovenskom filmovom štúdiu na Kolibe, ale aj v českom Barrandove. Istý čas tiež pracovala ako upratovačka a sprievodkyňa na českom hrade Zvíkov, v rokoch 1968 - 1973 bola tiež dramaturgičkou v Slovenskej televízii a pomedzi všetky tieto povolania bola taktiež spisovateľkou. V súčasnosti sa venuje literárnej tvorbe. Žije v Bratislave.

Svoje prvé diela publikovala v rôznych časopisoch (Mladá tvorba, Romboid, Slovenské pohľady). Píše prózu, filmové, divadelné, televízne a rozhlasové scenáre, pričom sa zameriava tak na tvorbu pre dospelých, ako aj na tvorbu pre deti a mládež. Píše civilizačné, ekologické, biografické a sci-fi diela, no snaží sa tiež o návrat k hodnotovému systému, spojeniu človeka s prírodou, k partnerskej empatii a senzibilite, ako aj kooperácii sveta dospelých so svetom detí.

"Z individuálneho príbehu sa v podaní  Alty Vášovej stáva viacvrstvové svedectvo o citlivosti a obetavosti milujúcej ženy a matky, je zamyslením sa nad večnými hodnotami ľudského bytia." (Dana Kršáková)

"Je to príbeh hľadania ľudského dotyku, porozumenia, uznania osobných kvalít a životnej sily navzdory všetkému." (Eva Jenčíková)

"Z drobných kamienkov spomienok vynárajúcich sa z chaosu trápiacej sa ženy, z útržkov rozhovorov, z vlastných komentujúcich postrehov skladá mozaiku, ktorej obraz je jasný až v okamihu, keď do neho zapadne aj ten  posledný. Aj preto prečítate knižku Natesno na jeden dúšok." (Jena Opoldusová)

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1