Súkromie, Podstata kameňolomu, Nie


naša cena 12,00 € [Do košíka]
rozsah (počet strán) 312 strán
rozmer 130 x 210 x 30 mm
váha 450 g
spracovanie Tvrdá väzba
vydanie prvé
rok vydania 2014

V prvom zväzku súborného diela Jána Johanidesa vychádzajú autorove knihy zo šesťdesiatych rokov: Súkromie (1963), Podstata kameňolomu (1965) a Nie (1966).

"Osobitnú literárnu hodnotu Johanidesovho debutu podčiarkuje aj množstvo dobových kritických ohlasov, ktoré na strane jednej oceňovali Johanidesovu snahu o nekonvenčnosť a originalitu, na strane druhej však kriticky odmietali určitú „exkluzivitu výrazu“ či „prílišnú štylizovanosť“. Viacerí kritici snažili sa ho usúvzťažniť s modernými filozofickými a literárnymi trendmi - najmä existencializmus a francúzsky nový román..."

Pavel Matejovič

Johanides je majster charakteristiky a v nej ukázal, čo pre prózu znamená pozorovací talent, ktorý sa díva na predmet s dokonalou vytrvalosťou a mikroskopickou dôkladnosťou.

Jozef Bžoch

Ján Johanides je jediný autor tejto generácie, ktorého nestrhla žeravá prítomnosť, tobôž nie k ironickému traktovaniu.

Vladimír Petrík

Johanides akoby stále potreboval stavať svojich protagonistov do excentrických situácií, na pozadí ktorých sa môže odvíjať celý reťazec asociatívne, cyklicky a vrstevnato rozvíjaných sebaanalytických úvah, v ktorých dominujú existenciálne stavy, impresie, pocity.

Dana Kršáková   

Johanides všetky cudzie príbehy píše preto, aby sa dopátral najvnútornejších čiastočiek svojej vlastnej problémovosti.

Peter Zajac

Zaujímajú ho nie povrchové vrstvy ľudskej osobnosti, (...) ale práve to, čo sa nazýva ľudským súkromím a čo je v podstate mohutnou, no dosiaľ tak málo preskúmanou rozlohou ľudského vedomia, svedomia i podvedomia.

Jozef Felix

Johanides má životnú smolu, že nepíše po anglicky, mohol by byť svetovým spisovateľom. Slovenská literatúra má životné šťastie, že tomu tak nie je.

I. Rutkayová-Maderová

ZDROJ: Literárne informačné cenrum

7,00 €
[Do košíka]
Hmla na našej trpezlivosti (2005)

Posledná novela Jána Johanidesa nesie v sebe všetky prvky jeho najlepších starších prác: silný príbeh, pútavé a presné prerozprávanie, brilantný jazyk a svojský štýl. Autor v nej zobrazuje rozporuplnosť našej reality plnej konfliktov, analyzuje zlo a hľadá jeho korene s priam neúprosnou posadnutosťou.

[Viac o knihe...]
7,00 €
[Do košíka]
Dedičný červotoč (1998)

Súbor šiestich poviedok obnažujúcich kruté osudy ľudí počas totalitného režimu. Hrdinovia sa pohybujú v začarovanom kruhu. V knihe je popri troch nových dielach publikovaná v druhom vydaní aj novela Holomráz (ktorá vyšla v roku 1995 v nemeckom preklade), novela Veliteľ jednotného uhla pohľadu a poviedka Vidieť celé.

[Viac o knihe...]
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1