Bajza, Jozef Ignác

Jozef Ignác Bajza sa narodil 5. marca 1755 v Predmieri. Študoval teológiu vo Viedni, bol katolícky kňaz, dokonca aj bratislavský kanonik, no dnes je známy najmä ako spisovateľ, ktorý mal veľké starosti s dobovou cenzúrou. Napísal vyše tristo epigramov a prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti. Umrel ako osemdesiatjedenročný 1. decembra 1836 v Bratislave a pochovaný je v kapitulskej krypte Dómu svätého Martina.

Výber z epigramatickej tvorby zostavil Marián Heveši, vyšiel v roku 2014, knihu Epigramy J.I.Bajzu ilustroval Tomáš Klepoch.

 

 

Nešťastná krajina

Nie, nevybrala si tú pravú z ciest,

tá cesta nemôže ju k šťastiu viesť,

kde cenia prachatých a necenia si česť...

 

 

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1