Balla

Balla (1967) žije a pracuje v Nových Zámkoch.

Je autorom desiatich prozaických kníh (napr. Leptokaria, De la Cruz, Cudzí, V mene otca, Oko, Veľká láska), viaceré z nich boli vydané v Poľsku, Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Holandsku, Indii, na Ukrajine a vo Veľkej Británii, pripravuje sa vydanie vo Francúzsku, Rakúsku a Chorvátsku. Je laureátom Ceny Anasoft litera a Ceny Ivana Kraska.

Jedenástou autorovou knihou je zbierka 61 nových alebo prepracovaných textov Je mŕtvy (2018). Postavy bizarných príbehov navonok azda pôsobia ako kruté, nenávistné indivíduá, ich konanie však v konečnom dôsledku prezrádza túžbu intenzívne, poctivo žiť a odolávať banalite každodenného sveta.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1