Otčenáš Igor

Debutoval knihou poviedok Kristove šoky (1991, reedícia KK Bagala 2002), v ktorej si kriticky všíma negatívne stránky života vidieckej i mestskej komunity. Vo vydavateľstve KK Bagala mu vyšla próza štylizovaná ako učebnica dejepisu pod názvom Keby…Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska (1988). Jeho dielo je charakteristické satiricko-ironickým pohľadom na slovenskú minulosť aj súčasnosť, prechádzajúci až do polohy sarkazmu a grotesky.?

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1