Zborníky PULZ V4

Občianske združenie literarnyklub.sk v rokoch 2012 až 2013 zorganizovalo druhý ročník medzinárodného literárneho projektu PULZ V4, na ktorom predstavilo tvorbu mladých autorov z krajín Vyšehradskej štvorky. V rámci podujatia sa uskutočnilo niekoľko autorských čítaní popredných mladých spisovateľov stredoeurópskeho priestoru a zároveň predstavilo zborník s rovnomenným názvom.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1