Sloboda Rudolf

Objednať poviedky Rudolfa Slobodu…

Rudolf Sloboda vydal dvadsaťšesť kníh, napísal dve divadelné hry a štyri scenáre k filmom.

Narodil 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium však nedokončil. Pracoval ako baník v Ostrave a po základnej vojenskej službe pracoval vo Vítkovických železiarňach a po vydaní svojho prvého románu v roku 1965 sa vrátil na Slovensko venoval sa iba literatúre ako redaktor, dramaturg a odborný pracovník. Od roku 1988 až do smrti 6. októbra 1995 sa venoval výlučne literárnej tvorbe.

Vydavateľstvo KK Bagala vydalo zobrané poviedky tohto vynikajúceho prozaika. Objednať poviedky Rudolfa Slobodu…

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1