Szatmáry Zuzana

Zuzana Szatmáry (1947) je poetka, autorka, prekladateľka, novinárka, esejistka. Študovala architektúru, sociológiu a informatiku.Pracovala v rôznych zamestnaniach, ako vychovávateľka v polepšovni, sústružníčka, upratovačka, sanitárka a technická prekladateľka. Po roku 1989 sa stala spoluzakladateľkou Grémia III. sektora a Nadácie Charty 77, kde v súčasnosti pôsobí ako výkonná a programová riaditeľka. Prednáša a publikuje doma aj v zahraničí. V roku 1993 ju ocenila Európska únia cenou Žena Európy. Spolu so synom Michaelom Szatmárym vydáva slovensko-židovský časopis Delet. Je autorkou básnickej zbierky Rozumné srdce a pracuje na svojich autobiografických zápiskoch.

Vo vydavateľstve KK Bagala jej vyšla zbierka básní Rozumné srdce (2005), ktorú ilustroval Fero Guldan.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1