Básne 2010 - výsledky

Rádio Devín 30.8.2010 o 14:30 odvysielalo vyhlásenie výsledkov 2. ročníka literárnej súťaže Básne 2010 Asseco solution. Víťazmi sa stali Eva Pariláková a Marcel Lacko. Tretie miesto získala Martina Boleková, ktorá bola v tejto súťaži ocenená aj vlani. Porota udelila aj 7 prémií. Ocenené práce vyjdu v časopise Romboid a antológii najlepších prác súťaže…

Básne 2010 Asseco solution

Básne 2010 Asseco solution

1. miesto

 • neudelené

2. miesto

(honorované po 400 €)

 • Eva Pariláková (1976, Nitra)
 • Marcel Lacko (1977, Košice)

3. miesto

(200 €)

 • Martina Boleková (*1978, Púchov)

7 prémií

(v abecednom poradí, honorár po 100 €)

 • Milada Čechová (*1963, Bratislava)
 • Beta Hriadelová (*1973, Bratislava)
 • Eva Jarábková-Chabadová (*1947, Trnava)
 • Silvia Kaščáková (*1976. Prešov)
 • Marek Mikušiak (*1986, Liptovský Mikuláš)
 • Martin Mucha (*1965, Spišská Nová Ves)
 • Tomáš Rášo (*1985, Liptovský Trnovec)

Do súťaže bolo prijatých 127 príspevkov. Porota v zložení Peter Milčák (predseda), Ján Gavura a Ján Litvák čítala príspevky v troch kolách od 14.7. do 29.8.2010. Slávnostné odovzdávanie cien a premiéra antológie ocenených prác Básne 2009/10 bude o dva mesiace.

5,50 €
Do košíka
Básne 2010

Do súťaže bolo prihlásených 126 príspevkov. Práce hodnotila porota v zložení Peter Milčák (predseda), Ján Litvák a Ján Gavura, konsenzom určila desať ocenení, pričom prvé miesto udelené nebolo.

[Viac o knihe...]
Zborníky súťaže BÁSNE

Literárnu súťaž BÁSNE vyhlasuje OZ literarnyklub.sk od roku 2009. Každoročne vychádza zborník najlepších súťažných prác a ocenení autori prezentujú svoju tvorbu na besedách a festivaloch. Víťaz postupuje do medzinárodného kola súťaže European Poetical Tournament.

[Viac o autorovi...]
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1