Hevier o Osamelých bežcoch

Literárny našepkávač Daniela Heviera

“Keď sa povie Osamelí bežci zavanie dynamika, energia, zaznie taký tón slobody, ale aj prekážok, mreží, ktore museli títo mladí ľudia prekonávať,” hovorí vo svojom videoblogu Daniel Hevier o básnickej skupine, ktorú v roku 1964 založili dvadsaťroční Ivan Štrpka, Peter Repka a Ivan Laučík.

Osamelí bežci

Zdroj: blog.martinus.sk

Pozrite si ostatné časti seriálu Literárny našepkávač Daniela Heviera

12,00 €
Do košíka
Básne (zobrané básne Ivana Laučíka) (2003)

Toto sú básne, ktoré nás po uši ponárajú do svojej zvrchovanej existencie. Aj do našej. A kašlú na čísi zmätok či na súhlas.

[Viac o knihe...]
8,00 €
Do košíka
Básne (zobrané básne Petra Repku) (2005)

Zobrané dielo člena legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci prináša vydané aj nepublikované básne z rokov 1964-1989.

[Viac o knihe...]
12,00 €
Do košíka
Básne I. (zobrané básne zv.1) (2008)

Po 6 rokoch vychádza reprint prvého zväzku zobraných básní člena básnickej skupiny Osamelí bežci – obsahuje štyri zbierky: Krátke detstvo kopijníkov (1969), Tristan tára (1971), Pred premenou (1982) a Krásny nahý svet (1990).

[Viac o knihe...]
13,00 €
Do košíka
Ivan Štrpka - Básne II.

V knihe sú 4 zbierky poézie Ivana Štrpku, člena básnickej skupiny Osamelí bežci. "Je to spôsob videnia sveta v elementárnom slova zmysle - treba sa naučiť vidieť myšlienky v obrazoch. Obraz je základom modernej lyriky a stojí v akomsi kontrapunkte s reflexiou vecnou." (Ivan Štrpka)

[Viac o knihe...]
Repka Peter

Peter REPKA (1944) po absolvovaní Slov. vysokej školy technickej pracoval do r. 1970 ako redaktor a reportér časopisu Mladá tvorba v Bratislave, od 1970 žije v Nemecku, kde sa venuje obchodnej činnosti. Spoločne s I. Laučíkom a I. Štrpkom príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Po časopisecky publikovaných veršoch (Mladá tvorba a i.) debutoval v almanachu mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva… (1963). Autor básnických zbierok Sliepka v katedrále (1969), Že-lez-ni-ce (1992), Priateľka púšť (1996), Karneval v kláštore (2002), Básne (2005), Relikvie anjelov (2006); reportážnej tvorby (rozhovory, dialógy a autorské meditácie) Vstaň a choď (1970 – nedistribuovaná, 1998). Kniha Chvála zápisníku (2011) sú žánrovo nerazradené zápisníkové poznámky, glosy, postrehy, pohľadnice, reportáže a rôzne iné textové udalosti. Ako prozaik sa predstavil zbierkou memoárových poviedok Spätné zrkadlo (2012).

[Viac o autorovi...]
Štrpka Ivan

Ivan Štrpka (1944) je básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Vyštudoval slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Geologickom ústave, v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg večerníčkov pre deti a ako redaktor a šéfredaktor vo viacerých literárnych časopisoch (naposledy v Romboide). Spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursinyho ako básnický textár. Venuje sa tiež prekladaniu zo španielčiny a portugalčiny.

Vo vydavateľstve KK Bagala vyšiel román Rukojemník (1999, II. vyd. 2012) a v spolupráci s vydavateľstvom Modrý Peter vyšli súborné Básne Ivana Štrpku - prvý zväzok v roku 2008, druhý v 2013 a tretí zväzok je pripravovaný k sedemdesiatke autora v roku 2014.

[Viac o autorovi...]
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1