Madro Dominika

Dominika Madro (*1990) sa narodila sa tretieho dňa tretieho mesiaca jesene na Myjave. Ale radšej by sa narodila po zime a v Stredozemi. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave a následne dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Ale radšej by písanie pestovala ako bonsaj. Zvíťazila v jubilejnom 20. ročníku literárnej súťaže POVIEDKA s textom Svätyňa, z ktorého sa po rozpracovaní v priebehu troch rokov stali Svätyne. Je držiteľkou Ceny dieťaťa 2019, Ceny Fantázia 2019, robí korektúry a píše rozhlasové hry pre deti. Ale najradšej by držala meč, dostala sa do svojej fantázie vždy v pravý čas, robila filmy a veľa čítala.

Jej debutový román vyšiel v roku 2019 a má názov Svätyne.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1