Krátke detstvo kopijníkov / Tristan tára / Pred premenou / Krásny nahý svet

Autor: Štrpka Ivan

naša cena 12,00 € Do košíka
rozsah (počet strán) 272 strán
rozmer 135 x 210 mm
spracovanie Tvrdá väzba s prebalom
vydanie druhé
rok vydania 2013

Kniha obsahuje prvé štyri zbierky básní Ivana Štrpku: Krátke detstvo kopijníkov (1969), Tristan tára (1971), Pred premenou (1982) a Krásny nahý svet (1990).

Štrpka. Text, po ktorom tu zostáva úžas čitateľa, pot interpretátorov a vylomené zuby literárnej kritiky.

Od knižky ku knižke vždy iný, a predsa ten istý. Prečítate si ho, poviete, fajn, toto je Štrpka, takto píše. Otvoríte nasledujúcu knihu a zistíte, ako ste naleteli. Akoby všetky Štrpkove texty vznikli naraz, ale nečakaná explózia ich nepredvídateľne rozhádzala a vytvorila medzi nimi zdanlivo neprekonateľné vzdialenosti.

Juraj Kušnierik (Týždeň 48/2008)

Čítať Štrpku znamená ochotu vracať sa späť, hľadať súvislosti medzi svojráznymi a niekedy aj bizarnými a nezlučiteľnými svetmi.

Vydať Štrpku v akomkoľvek súbore môže znamenať aj radosť z návratu k vzdorujúcej singularite, k veľkému tresku poézie.

Vydaním knihy Básne I. Ivana Štrpku završujú vydavateľstvá KK Bagala a Modrý Peter prvú etapu spolupráce na vydávaní kompletných básnických textov Osamelých bežcov. Štrpkovmu zväzku predchádzali dve rovnomenné knihy – Básne Ivana Laučíka (2003) a Básne Petra Repku (2005).

Básne I. prinášajú prvé štyri Štrpkove zbierky v poradí, v akom vznikli, nie ako boli kvôli rôznym spoločenským deformáciám v tých časoch publikované. Od vydania autorovho debutu Krátke detstvo kopijníkov (1969) uplynulo už tridsaťosem rokov, napriek tomu však ponúka spolu s ďalšími troma zbierkami prvého zväzku stále živú, iskriacu poéziu. Štrpka trvá na svojich textoch. Ich otvorenosť využil pri príprave tejto knihy na drobné, ale zaujímavé dolaďovanie veršov, ktoré možno azda charakterizovať aj ako jemnú spätnú synchronizáciu s neskôr napísanou poéziou. Aj preto je vydanie Štrpkovej knihy Básne I. nesmierne dôležitým návratom k textom s neubúdajúcou hodnotou, novou výzvou, ktorá môže i po rokoch vyústiť do výnimočnej čitateľskej skúsenosti.

Po súbornom vydaní (žiaľ už) všetkých básní Ivana Laučíka, a prvom zväzku básní stále tvoriaceho Petra Repku, dozrel čas na vydanie do jednej knihy zviazaných a autorom zredigovaných prvých štyroch básnických zbierok Ivana Štrpku, tretieho Osamelého bežca. V sýtozelenej knihe možno nájsť geniálne Krátke detstvo kopijníkov z roku 1969, hravé „bláznovské" básničky zo zbierky Tristan tára z roku 1971, bádateľskú, výskumnícku, v niektorých básňach dojímavo intímnu zbierku Pred premenou z roku 1982 a zvláštnym poslom doručené posolstvo zbierky Krásny nahý svet, ktorá vyšla v roku 1990, no autor ju napísal o dvadsať rokov skôr. K tomu je ako „bonus" pridaných niekoľko nepublikovaných básní z toho istého obdobia. Čítať túto knihu „od obálky po obálku" je ako prezerať si atlas, aký kreslili kartografi v dávnych dobách. Sú na ňom pálivé ohne, škripotajúce ľady, dlhotrvajúce blesky, moria s moreplavcami vyzerajúcimi breh, sú v ňom mihotaví vtáci, vzlietajúci k žiarivým slnkám. A sú na ňom cesty. A na cestách prieskumníci, objavitelia, vzduchoplavci, bežci. Kráčajú, letia, bežia, dotýkajú sa tušenej praskliny medzi pohybom a nekonečnosťou. Všetko pritom so všetkým súvisí. Tristan tára, pán Plachý spieva. Básne Ivana Štrpku majú pátos, silu a divokú, severským krajinám vlastnú krásu.

„Po dne vypusteného bazénu poskakuje dievčatko. / Nevypovedateľným mávaním rúk sa približuje vtákom."

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1