Kadlečík Ivan

Narodil sa 8. apríla 1938 v Modre.

Štúdium slovenského jazyka a literatúry ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1961. Pracoval v Košiciach v Mestskom archíve, neskôr v krajskej redakcii denníka Pravda. V rokoch 1968 – 1970 bol šéfredaktorom kultúrneho dvojtýždenníka Matičné čítanie v Martine. Pre politické postoje ho prepustili zo zamestnania, vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a počas celého obdobia normalizácie nemohol publikovať. Bol súčasťou okruhu českých a slovenských samizdatových autorov. Po novembri 1989 vydal dva literárnovedné zväzky a viac ako desať prozaických kníh. Za literárnu tvorbu získal Cenu Dominika Tatarku. Vo vydavateľstve KK Bagala vyšlo jeho štvorzväzkové súborné dielo.

Umrel v Pukanci 15. júla 2014, kde je aj pochovaný.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1