Štrpka Ivan

Ivan Štrpka (1944) je básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Vyštudoval slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Geologickom ústave, v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg večerníčkov pre deti a ako redaktor a šéfredaktor vo viacerých literárnych časopisoch (naposledy v Romboide). Spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursinyho ako básnický textár. Venuje sa tiež prekladaniu zo španielčiny a portugalčiny.

Vo vydavateľstve KK Bagala vyšiel román Rukojemník (1999, II. vyd. 2012) a v spolupráci s vydavateľstvom Modrý Peter vyšli súborné Básne Ivana Štrpku - prvý zväzok v roku 2008, druhý v 2013 a tretí zväzok v roku 2014.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1