Repka Peter

Peter REPKA (1944) po absolvovaní Slov. vysokej školy technickej pracoval do r. 1970 ako redaktor a reportér časopisu Mladá tvorba v Bratislave, od 1970 žije v Nemecku, kde sa venuje obchodnej činnosti. Spoločne s I. Laučíkom a I. Štrpkom príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Po časopisecky publikovaných veršoch (Mladá tvorba a i.) debutoval v almanachu mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva… (1963). Autor básnických zbierok Sliepka v katedrále (1969), Že-lez-ni-ce (1992), Priateľka púšť (1996), Karneval v kláštore (2002), Básne (2005), Relikvie anjelov (2006); reportážnej tvorby (rozhovory, dialógy a autorské meditácie) Vstaň a choď (1970 – nedistribuovaná, 1998). Kniha Chvála zápisníku (2011) sú žánrovo nerazradené zápisníkové poznámky, glosy, postrehy, pohľadnice, reportáže a rôzne iné textové udalosti. Ako prozaik sa predstavil zbierkou memoárových poviedok Spätné zrkadlo (2012).

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1