Mikula Valér

Valér MIKULA (*1949) je literárny vedec, teoretik, historik a esejista.

Výber z tvorby vyšiel v troch zväzkoch, bol vydaný pri príležitosti životného jubilea autora a prináša prierez jeho 50-ročnej publicistickej aktivity.

  • Prvý zväzok prináša výber z literárnych kritík, článkov a glos Valéra Mikulu z rokov 1969-2019. Autor do tohto zväzku zaradil aj niekoľko textov staršieho i novšieho dáta, ktoré neboli doteraz publikované.
  • Druhý zväzok predstavuje Valéra Mikulu ako literárneho vedca – teoretika, historika a esejistu. V tomto výbere nemohli chýbať známe štúdie a eseje, ktoré svojho času vyvolali diskusie a polemiky a dnes ich možno považovať aj za isté medzníky v uvažovaní o slovenskej literatúre, či už ide o mladícky „buričskú“ štúdiu o Hviezdoslavovi, polemickú esej o D. Tatarkovi alebo „kontroverznú“ interpretáciu diela M. Válka.
  • V treťom zväzku sú zaradené rozhovory, ktoré vyšli po roku 1999. Autor glosuje posledné dvadsaťročie slovenského života a v poslednom rozhovore sa zveruje aj s osobnými spomienkami.
  •  

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1