Hochholczerová Nicol

Nicol Hochholczerová (*1999) pochádza Soboty, je absolventkou katedry grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde aj aktuálne pôsobí na magisterskom štúdiu. 

Novela Táto izba sa nedá zjesť je jej knižným debutom, za ktorý bola nominovaná na cenu Anasoft Litera medzi 5 najlepších kníh Slovenska. Jej kniha už vyšla po česky, maďarsky, srbsky, poľsky, bulharsky a ukrajinsky, pracuje sa na prekladoch do nemčiny, macedónčiny a angličtiny. Celovečerný film pripravuje mladá režisérka Barbora Berezňáková. Doteraz boli uvedené tri dramatizácie tohto diela – v Mestskom divadle Žilina, v českom Divadle Kam jdeš? a divadelná hra študentov herectva VŠMU v Bratislave. Nicol Hochholczerová za svoju tvorbu získala Cenu Nadácie Tatra Banky pre umenie v kategórii Mladý tvorca.

Foto autorky © Jakub Gulyás

Hnev v rámci literatúry nevnímam negatívne, je pre mňa produktívnou emóciou. Smútok áno, smútok je negatívny, smútok zvádza k nečinnosti, nedá sa robiť nič iné, ako sa s ním pomaly zmierovať a usilovať sa ho, ako sa to len dá, zbaviť. Hnev je však popudom k činnosti, hnevať sa znamená chcieť niečo zmeniť, vyriešiť, vytvoriť. (Nicol Hochhlczerová)

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1