Lavrík Silvester

Silvester Lavrík (1964) je slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár. Vydal štyri zbierky poviedok, štyri romány, štyri knihy pre deti a napísal množstvo divadelných a rozhlasových hier, ktoré vyšli pod názvom Hry. Viaceré jeho drámy a knihy boli preložené do angličtiny, maďarčiny, holandčiny, nemčiny, francúzštiny, češtiny, poľštiny, rumunčiny a slovinčiny, ukrajinčiny a ďalších jazykov.

38x Silvester Lavrík – Knika krátkych textov Silvestra Lavríka z rokov 2002 až 2006 (Allegro barbaro, Villa Lola, Zlodeji, Perokresba) opätovne vychádzajú v rámci špeciálnej ExEDÍCIE k 30. výročiu vydavateľstva KK Bagala, čo je vhodná príležitosť na pripomenutie si nielen autorových prozaických začiatkov, ale aj na upriamenie pozornosti na trvalé konštanty Lavríkovho písania.

„Na písaní je ale pre mňa najvzrušujúcejší a najpríťažlivejší práve proces hľadania a nachádzania. Snaha o presné a konkrétne pomenúvanie. U čitateľa si potom už len overujem, či moje predpoklady boli správne.“ (Silvester Lavrík)

 

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1