Sloboda Rudolf

Rudolf Sloboda vydal dvadsaťšesť kníh, napísal dve divadelné hry a štyri scenáre k filmom.

Narodil 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium však nedokončil. Pracoval ako baník v Ostrave a po základnej vojenskej službe pracoval vo Vítkovických železiarňach a po vydaní svojho prvého románu v roku 1965 sa vrátil na Slovensko venoval sa iba literatúre ako redaktor, dramaturg a odborný pracovník. Od roku 1988 až do smrti 6. októbra 1995 sa venoval výlučne literárnej tvorbe.

 

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1