Földvári Kornel

Kornel Földvári (1932 – 2015) mal počas socializmu zákaz publikačnej činnosti, preto svoje články a prózy uverejňoval pod rôznymi pseudonymami. Knižne debutoval až ako 67-ročný knihou recenzií a reflexií súčasnej literatúry „O stručnosti“. Humoresky, ktoré písal od roku 1963 vydal pod názvom „Príbehy z naftalínu“ v roku 2003, o rok neskôr mu vyšla kniha o Lasicovi a Satinskom „Svet pre dvoch“a za zbierku esejí „O karikatúre“ získal v roku 2007 prestížne literárne ocenenie Cenu Dominika Tatarku. Knihu „O detektívke“ vydal v roku 2009 a rok pred smrťou napísal memoárové poviedky s názvom „Až pod čiernu zem“ za ktorú získal Cenu Nadácie Tatra banky in memoriam. Biografické knihy „O sebe“ a „Kornel Földvári“ pripravili Peter Krištúfek a Tina Čorná.

Súborné dielo Kornela Földváriho vychádza postupne od roku 2019 vo vydavateľstve KK Bagala, ako prvý zväzok vyšiel rukopis “Výstrel v zrkadle”, ktorý autor pripravoval do tlače už v roku 1970. Doteraz vyšlo šesť z ôsmych zväzkov.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1