Haugová Mila

Narodila sa 14. júna 1942 v  Budapešti, detstvo prežila vo Vrábľoch, Nitre a Topoľčiankach, kde začala chodiť do základnej školy. Keď mala 12 rokov, rodina sa presťahovala do Zajačej doliny pri Leviciach. Po maturite v roku 1964 promovala na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1985-1996 bola redaktorkou literárnokritického mesačníka Romboid. Žije v  Bratislave a na Zalačaj doline. Vydala dvadsať zbierok poézie, mnohé vyšli aj v zahraničí.

Vo vydavateľstve KK Bagala jej vyšli pamäti pod názvom Zrkadlo dovnútra (2009) a knihu Tvrdé drevo detstva (2013), ktorá obsahuje výber z denníkov, úvah a rozhovorov poetky, zaujímavosťou sú aj náčrty rozpracovaných poviedok a básní, ktoré dávajú možnosť nahliadnuť do procesu literárnej tvorby a myslenia.

 

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1