ExEdícia

ExEdícia vznikla v roku 2021 – vyšla kolekcia prvých šiestich kníh v exkluzívnej plátenej väzbe s razbou – k 30. výročiu založenia vydavateľstva KK Bagala. Dizajn Palo Bálik, lettering Michal Tornyai. ExEdícia získala v roku 2022 Národnú cenu za dizajn.

V súčasnosti je vydaných už 8 zväzkov. Všetky vychádzajú v limitovanom náklade a po vypredaní už nebude dotlač.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1