Sochár Rudolf Uher


naša cena 7,00 € Do košíka
rozsah (počet strán) 126 strán
váha 420 g
spracovanie Tvrdá väzba s prebalom
vydanie prvé
rok vydania 2001

Intelektuálne silný, dynamický, živý akomplexný pohľad na prácu umelca, zraniteľného vo svojej racionalite a racionálneho v podmienkach času, ktorý žil, čitateľa osloví zrelosťou autorkinho uvažovania, ale aj silou jej vzťahu ku kráse, ktorú pre ňu predstavuje dielo Rudolfa Uhra.

Rudolf Uher (1913 – 1987), významný slovenský sochár, prešiel vo svojom živote i tvorbe zložitými obdobiami sympatie i nepochopenia, nadšenia i sklamaní. Popredná historička umenia Zuzana Bartošová vo svojej monografii spracúva osudy diela tohto výnimočného umelca, jeho recepcie, vnímania a hodnotenia. Bartošová je pripravená naozaj dôkladne; popri dôkladnej teoretickej báze a nespornej erudícii zohráva úlohu aj fakt, že sochára a jeho rodinu poznala osobne a pri častých návštevách v umelcovom ateliéri nahliadla aj za oponu jeho nepokojnej hľadačskej duše. Ako konštatuje Dr. Karol Kahoun, CSc., "Bartošovej reflexie vychádzajú z premysleného a uváženého členenia polôh, v ktorých sa pohyboval Uhrov život i vývinová krivka tvorby".

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1