Všetko alebo znič


naša cena 10,00 € Do košíka
rozsah (počet strán) 112 strán
rozmer 130 x 200 x 10 mm
spracovanie Mäkká väzba
vydanie prvé
rok vydania 2020

Krčma je v jednej budove s miestnym kulturákom, a tak všetci - dedinčania, poctiví murári, ale aj paštekari a ignoranti, všetci jednou nohou v kriminále - už poznajú tajomstvá všetkých. Drsné príbehy Karlosa Kolbasa o živote mnohokrát za hranicou mestskej skúsenosti sú nevhodné pre detských čitateľov. Autor po úspechoch  v literárnych súťažiach debutuje zbierkou poviedok o reálnom Slovensku.

„Nepičuj a vesluj,“ zareve na mňa stavbyvedúci, lebo som nedobre postavil kalfas a polovica malty sa vykydla do trávy, „mali by ste všetci pekne pridať, hovno robíte, len fajčíte a popíjate kávu.“„Vášnivý je tento tu, takto zrána,“ pošepne mi Pravítko cez plece, keď varechou naberá maltu späť do nádoby. Dnes máme vymurovať nosnú priečku, poza henten múr a potom doprava, ale musíme byť v strehu, hlavne ja, Pravítko a ešte jeden spiťák z Oravy, ktorému neviem prísť  na meno; máme sa rozutekať do poľa, keby sa na príjazdovej ceste  objavila biela Fabia. Stavbyvedúci vraj dostal echo od známeho.  „Inšpekcia práce, kokoti,“ diplomaticky nám to ráno vysvetlil pred  búdou s náradím po otázke: „Prečo a kam by sa malo utekať?“ (str. 53)

Recenzia

"Meno autora Karlosa Kolbasa je v slovenských literárnych kruhoch známe už celé desaťročie. Je pravidelne oceňovaný v rámci viacerých literárnych súťaží a do slovenskej prózy vniesol doslova nový vietor, ktorý samozrejme nebude voňať každému.

Už samotný názov Kolbasovho vydareného poviedkového debutu VŠETKO ALEBO ZNIČ je narážkou na úspešný román Evity Urbaníkovej. Svet poviedok Karlosa Kolbasa je totiž jeho presným opakom.

Protipólom Urbaníkovej sveta mestských hipsterov, rozmarných intelektuálok a hľadania pravej lásky je strohý, drsný a čierno-humorne vecný obraz východoslovenskej dediny plnej nezamestnaných frustrovaných mužov žijúcich doslova z ruky do úst.

Karlos Kolbas predstavuje svet, kde veľa nádeje ani životného optimizmu nezostalo – jediná šanca na prácu je spojená so zberom dreva, priekupníctvom, kontrolou kotolne, zberom železného šrotu alebo námezdnou stavebnou prácou v zahraničí.

Od postáv Kolbasových poviedok je zbytočné čakať akékoľvek vyššie intelektuálne či citové ašpirácie – väčšina z nich si žije svoje malé prázdne životy, ktorým nie je cudzia závisť, hlúposť a xenofóbia.

Celkovú otupenosť tohto prostredia výstižne vyjadruje krátka poviedka Bezmocnosť, v ktorej sa stará pani Laučíková zobudí na to, že jej syn si búcha v kuchyni hlavu o stenu. Snaží sa mu v tom zabrániť, ale neúspešne. A tak ju monotónny zvuk nárazov hlavy na stenu postupne znova uspí.

Karlos Kolbas opisuje svet na periférii záujmu verejnosti stojaci v medzičase medzi zabudnutím a zánikom. Jeho výstižnou metaforou sú staré nefunkčné budovy z obdobia socializmu, ktoré už nespĺňajú štandardy EU a neoplatí sa ich ani zbúrať.

Autor ukazuje, že aj takto vyzerá súčasné Slovensko – a pritom jeho rozprávanie nepôsobí ani depresívne ani vulgárne. Jednoduchý vecný opis faktov obsahuje veľmi špecifický humor, pričom Karlos Kolbas vonkoncom netlačí na pílu. Jeho poviedková kniha je vydareným a zrelým debutom s originálnou poetikou."

Dado Nagy, 15.8.2020, RTVS Rádio Slovensko, Okamihy knihy

.

Aj v tom momente iba sedel a počúval, občas prikývol. Sládek zanietene rozprával o budúcnosti svojho syna, dvanásťročného žiaka základnej školy na Tajovského ulici. Nahlas uvažoval, akú strednú školu by preňho vybral, aký druh športu a mimoškolskej aktivity by mu pristal. „Karate?  Stolný tenis? Basketbal?“ Sládek nevedel, ale Hudáka  ani nepustil k slovu, nevyzval ho, aby poradil, zaujal stanovisko. Koniec koncov, on Sládekovho syna nepoznal,  tak načo? Sládeka však poznal až pridobre – dráždilo ho,  keď sa taký prízemný, hlúpy a bezcharakterný človek chcel podieľať na niečej budúcnosti. (str. 23)

Karlos Kolbas (*1981, Poprad) je literárne aktívny už desaťročie. Bol  ocenený v celoštátnych literárnych súťažiach Poviedka  (2016, 2018), Jašíkove Kysuce (2015, 2017), Literárny boom (2013) a Mladá slovenská poviedka (2011, 2012). Publikoval v zborníkoch a literárnych periodikách. Žije  v Spišskom Štiavniku. Má syna. Zbierka poviedok VŠETKO ALEBO ZNIČ je jeho samostatným knižným debutom.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1