Grendel Lajos

Lajos Grendel (1948) absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor maďarčina - angličtina. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Madách, v rokoch 1990 - 1992 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Do septembra 1997 bol šéfredaktorom literárneho časopisu Kalligram. V súčasnosti prednáša dejiny maďarskej literatúry na Katedre maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave.

Vydal viac ako 15 kníh, vo vydavateľstve KK Bagala mu v preklade Karola Wlachovského vyšiel výber z poviedkovej tvorby Cudná správa z vrcholu sna a humoristický román o normalizácii v Československu Einsteinove zvony.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1