Hlatký Michal

Michal Hlatký (1979) je finalistom literárnej súťaže Poviedka 2008. Debutoval v roku 2013 zbierkou krátkych próz Zlatý vek, ktorú si aj sám ilustroval.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1