Hochel Braňo

HOCHEL, Braňo (1951, Bratislava) je básnik, prozaik, literárny vedec, publicista, dramatik, prekladateľ. Na FF UK v Bratislave absolvoval odbor slovenčina – angličtina (1975), odkedy na fakulte aj pôsobí. Od 2001 je tiež šéfredaktorom časopisu RAK a od 2002 prvým viceprimátorom Bratislavy. 1986 vyučoval na univerzite v Moskve, 1994-95 v Pittsburgu (Pa., USA).

Vo svojej poézii sa v civilnom výraze sústreďuje na tému ľúbostných ilúzií a dezilúzií, je ironickým až sarkastickým glosátorom tráum všedného dňa – Úryvky z kríža (1970), Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok a iné predbežne (1992), Poems-Gedichte-Poésie-Wiersze-Versek (1994). Je autorom televíznych hier pre deti, rozhlasovej hry Nočný komorný koncert (1981), parodickej drámy Gogén čiže ÚDVRSEKVK (1995, pseud. Branno Hochelli). Ako filológ sa venuje disciplínam z pomedzia lingvistiky a lit. vedy – Preklad ako komunikácia (1990), Slovník slovenského slangu (1993). Prekladá z angličtiny (Z liverpoolskej scény, 1986, a i.). Naposledy mu vyšiel výber z kritík Kontinuita a diskontinuita (2011).

Vo vydavateľstve KK Bagala mu vyšla zbierka poviedok Gombíky (1997), ktoré sú úsmevným až ironicky trpkým komentárom doby.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1