Modrovich Mária

Mária Modrovich (1977) pochádza z Bratislavy, absolvovala Filozofickú fakultu UK v exotickej kombinácii marketingová komunikácia - neslovanská filológia. Posledné roky žije najmä v New Yorku a trochu aj v Bratislave, píše po slovensky a po anglicky. Pravidelne prispieva do SME víkendovým stĺpčekom Listy z New Yorku, jej ďalšie publicistické a prozaické texty vyšli v periodikách na Slovensku, v Amerike a vo Veľkej Británii. Debutovala zbierkou poviedok Lu & Mira (2011, KK Bagala).

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1