Šulej Peter

Peter Šulej (1967) je autorom básnických zbierok: prvá trilógia Porno (1994), Kult (1996), Pop (1998), a tzv. Modrá trilógia Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008). Je spoluautorom projektu Generator X: Hmlovina (1999) a autorom dvoch zbierok sfi - fi poviedok: Misia (2005) a Elektronik Café (2001). V roku 2003 mu v Katovickom vydavateľstve Ars Cameralis vyšiel výber z poézie pod názvom Wiersze. Je spoluautorom dvoch tanečných predstavení: Love in Bilingual Motion (námet, texty, 2004) a Anjel 2 (koncept, texty, 2008). Jeho poézia bola preložená do väčšiny európskych jazykov a odznela na mnohých medzinárodných fórach. Je zakladateľom vydavateľstva Drewo a srd, šéfredaktorom kultúrneho štvrťročníka o súčasnom umení Vlna a dramaturg festivalu poézie Ars Poetica. Žije v Bratislave.

Vo vydavateľstve KK Bagala mu vyšiel román História (2009).

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1