POVIEDKA - literárna súťaž

Literárnu súťaž POVIEDKA od roku 1996 vyhlasuje KK Bagala  Víťazné práce sú publikované v zborníkoch POVIEDKA každoročne.

Práve aj vyšiel zborník víťazných textov Poviedka 1996-2016.

NOVINKA! Môžete si predplatiť seriál 50 mp3 “Best of POVIEDKA 1996-2016”.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1