2010-02-12 Karate Kerata

Karate Kerata

Lao-c´ Kerata vs. zLee Heretz

Literárny cirkusLaco Kerata bude v Literárnom cirkuse čítať z knihy Zlý herec. O svojom románe povedal: “Nakopilo sa mi množstvo maličkých príbehov a keď som si ich v hlave ukladal, mal som pocit, že osudy ich postáv sú v niečom príznačné pre spoločenský vývin deväťdesiatych rokov minulého storočia a že tak, ako sa ľudia správali v uzavretom priestore dabingového štúdia, správajú sa aj v celej spoločnosti.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1