Pavol Hudák (7. 10. 1959 - 18. 1. 2011)

Pavol Hudák

Pavol Hudák

7. 10. 1959 - 18. 1. 2011

(SITA) Vo veku 51 zomrel v Poprade spisovateľ a novinár Pavol Hudák. Česť jeho pamiatke…

Pavol Hudák debutoval básnickou zbierkou Broskyňový súmrak (1992), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska a Cenu Janka Kráľa. Za svoju druhú zbierku, nazvanú Silvester 1999, dostal v roku 1994 Cenu VÚB za najlepšiu zbierku poézie pre dospelých. V roku 1999 vydal svoju tretiu zbierku Zatmenie slnka. V roku 2003 mu vyšiel výber z jeho básní pod názvom Povraz v dome obesenca a iné básne. Jeho básne boli preložené do poľštiny, francúzštiny a maďarčiny.

Pavol Hudák sa narodil 7. októbra 1959 v obci Vyšný Žipov v okrese Vranov nad Topľou. Vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove. Od skončenia vysokej školy až do roku 1992 pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Poprade. Následne sa dal na novinársku dráhu. Pôsobil v Poprade vo viacerých miestnych a celoslovenských médiách. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom. Aktívne sa zúčastňoval ako člen poroty na básnických súťažiach pre mladých i dospelých.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1