2010-05-14 Uzávierka literárnych súťaží

Literárne súťaže Poviedka 2010 a Básne 2010

Uzávierka prijímania príspevkov je 14. júla

Prvý príspevok do literárnej súťaže Poviedka 2010 prišiel z LuxemburguVyhlasovateľ literárnych súťaží, občianske združenie literarnyklub.sk oznamuje, že uzávierka prijímania súťažných príspevkov literárnych súťaží POVIEDKA 2010 Asseco solution a BÁSNE 2010 Asseco solution je 14. júla 2010.
Tri nasledujúce Literárne cirkusy (24. mája Nu Spirit Club Bratislava, 25.-26. júna Easthetic Festival Zemplínska Šírava a 8.-10. júla Bažant Pohoda Trenčín) budú tematicky zamerané na propagáciu a prezentáciu pôvodnej literárnej tvorby a na besedách a autorských čítaniach vystúpia desiatky finalistov oboch súťaží.{jcomments off}

POVIEDKA 2010 (prihláška) BÁSNE 2010 (prihláška)
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1