2011-07-16 Kraków szuka

Literárny klub denníka Pravda

Kraków szuka

16. 7. 2011

Na festivale Pohoda 2011 v literárnom klube predstavili svoju tvorbu popri 30 slovenských autoroch aj zahraniční hostia. V programe Krakov hľadá! vystúpili štyria mladí básnici z Krakova. Uverejnené diela preložili Jana Wachtarczyk a Joanna Matloňová.

2011-07-16_Pravda_PoliaciV4

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1