2013-04-04 Oleg Pastier v KC Dunaj

 

Hosťom pravidelného literárneho klubu v KC Dunaj bude vo štvrtok 4.4. tohoročný laureát Ceny Dominika Tatarku, básnik a vydavateľ Oleg Pastier. Moderuje Ján Štrasser.

 

 

 

Vo štvrtok 4. apríla 2013 o 18:00 v Literárnom klube v KC Dunaj~ sa uskutoční stretnutie s tohoročným laureátom Ceny Dominika Tatarku, básnikom a vydavateľom Olegom Pastierom. Ocenenie si podľa názoru poroty vyslúžil svojou knihou Za ozvenou tichých hlasov II, a v neposlednom rade preto, že ešte pred rokom 1989 patril k tým nemnohým, ktorí vydávali Dominika Tatarku v samizdate. Večerom ho bude sprevádzať Ján Štrasser.

 

Oleg Pastier

(1952) – básnik, prozaik, esejista,rozhlasový autor, knižný a časopisecký vydavateľ; od roku 1978 spoluvydavateľ bratislavských
samizdatových časopisov a knižných edícií a ako jeden z mála ostal verný dodnes vydávaniu hodnotnej a ťažko predávanej literatúry. Autor básnických zbierok Plot, Oko za zub, Možno, Album a iných. Od roku 1987 je šéfredaktorom Fragmentu - revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku. Pre Slovenský rozhlas pripravuje pravidelnú reláciu Rodinné striebro, v ktorej dokumentárnou formou predstavuje významné osobnosti
slovenskej kultúry 20. storočia.

 

O Cene Dominika Tatarku

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Hučková (rod. Kršáková), Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok - tento rok si túto úlohu plnil Dezider Tóth.

Držitelia ceny, patria sem mená slovenskej literatúry ako napríklad, Milan Hamada, Ivan Kadlečík, Pavel Vilikovský, Ivan Štrpka, Dušan Dušek, Stanislav
Rakús, Kornel Földvári, Milan Lasica a iní...

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1