Ako pridať nový článok na stránky

Pridať nový článok na stránky literarnyklub.sk je jednofuché, pozrite si obtázok

Nadpis

Podtitul

Upútavka max 5 riadkov. Je možnosť upraviť text: bold, italic, atď).
Na konci odseku vložiť “Celý článok” (tlačítko vľavo dolu) a pribudne nasledovná čiara:

——————————— .. read more .. ——————————————————

Prihlásený člen môže pridávať na stránky publikovať články. Sem pod čiaru napíšte svoj článok (podľa vzoru):

Nadpis (format: <h2> Heading 2)

Podtitul (format: <h3> Heading)

Text článku môžete vložiť (ctrl+c, ctrl+v), potom vložený text označte celý (ctrl+a) a stlačte tlačítko vľavo hore (remove formatting). Text získa správny formát (<p> Paragraph), potom ho môžete upravovať (bold, italic, atď). V prípade, že je nutný

Medzinadpis (format: <h3> Heading)

treba ho napísať v samostatnom riadku a formátovať na <h3>. Text môže pokračovať ľubovoľne dlho. Na konci sa nezabudnite podpísať (kvôli autorským právam, ak by si chcel niekto článok vytlačiť).

Meno autora (<h3>  Align right)

Vysvetlivky ikoniek menu v textovom editore:

Horné menu textového editora na vkladanie článkov (pre prihlásených členov klubu):

? (vymazať formátovanie)
(??????) (voľby formátovania riadku)
?
? ? (voľby zalomenia riadku: doľava, na stred, doprava)
B I
(formát označeného písmena: bold, italic)
?
(vložiť symbol, grécke písmeno, piktogram)
ABC
(preškrtnuté písmeno)
?? (formátovanie odsekov)

Dolné menu textového editora:

(?Celý článok?) - Na koniec upútavky treba vložiť zalomenie strany (zakliknutím dolného tlačítka bude vložený read-more-systém.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1