Cenu Ivana Kraska získal Tomáš Ulej

Tomáš Ulej s Cenou Ivana Kraska 2013

Tomáš Ulej

Cena Ivana Kraska 2013

Cenu za najlepší debut v roku 2012 získal Tomáš Ulej za knihu aforizmov a epigramov Ale.  Čestné uznanie Literárneho fondu za vydanie tejto knihy získal KK Bagala.
Knihu s CD si môžete objednať tu..

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1