Festivalové plátno Ondruš

ondrus

Festivalové plátno

Igor Ondruš

Autorom druhého veľkoplošného plátna, ktoré vzniklo na festivale Hodokvas 2007 je výtvarník Igor Ondruš. Spolu s Jurajom Puchovským ho budete mať možnosť vidieť priamo pri práci na novom diele a to v priestore pred čitárňou literárneho klubu na Bažant Pohode 2009.

Igor OndrušIgor OndrušIgor Ondruš

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1