Hevier o Osamelých bežcoch

Literárny našepkávač Daniela Heviera

“Keď sa povie Osamelí bežci zavanie dynamika, energia, zaznie taký tón slobody, ale aj prekážok, mreží, ktore museli títo mladí ľudia prekonávať,” hovorí vo svojom videoblogu Daniel Hevier o básnickej skupine, ktorú v roku 1964 založili dvadsaťroční Ivan Štrpka, Peter Repka a Ivan Laučík.

Osamelí bežci

Zdroj: blog.martinus.sk

Pozrite si ostatné časti seriálu Literárny našepkávač Daniela Heviera

12,00 €
Do košíka
Krátke detstvo kopijníkov / Tristan tára / Pred premenou / Krásny nahý svet

Kniha obsahuje prvé štyri zbierky básní Ivana Štrpku: Krátke detstvo kopijníkov (1969), Tristan tára (1971), Pred premenou (1982) a Krásny nahý svet (1990).

[Viac o knihe...]
13,00 €
Do košíka
Rovnisko, juhozápad. Smrť matky / Majster Mu a ženské hlasy / 25 básní / Hlasy a iné básne

Autorizované vydanie štyroch zbierok poézie Ivana Štrpku z rokov 1995-2003

[Viac o knihe...]
10,00 €
Do košíka
Rukojemník

V románe sa čitateľ dostáva do bizarnej básnickej krajiny, kde žijú ľudia - symboly, kde vládne Armáda.

[Viac o knihe...]
Repka Peter

Peter REPKA (1944) po absolvovaní Slov. vysokej školy technickej pracoval do r. 1970 ako redaktor a reportér časopisu Mladá tvorba v Bratislave, od 1970 žije v Nemecku, kde sa venuje obchodnej činnosti. Spoločne s I. Laučíkom a I. Štrpkom príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Po časopisecky publikovaných veršoch (Mladá tvorba a i.) debutoval v almanachu mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva… (1963). Autor básnických zbierok Sliepka v katedrále (1969), Že-lez-ni-ce (1992), Priateľka púšť (1996), Karneval v kláštore (2002), Básne (2005), Relikvie anjelov (2006); reportážnej tvorby (rozhovory, dialógy a autorské meditácie) Vstaň a choď (1970 – nedistribuovaná, 1998). Kniha Chvála zápisníku (2011) sú žánrovo nerazradené zápisníkové poznámky, glosy, postrehy, pohľadnice, reportáže a rôzne iné textové udalosti. Ako prozaik sa predstavil zbierkou memoárových poviedok Spätné zrkadlo (2012).

[Viac o autorovi...]
Štrpka Ivan

Ivan Štrpka (1944) je básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Vyštudoval slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Geologickom ústave, v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg večerníčkov pre deti a ako redaktor a šéfredaktor vo viacerých literárnych časopisoch (naposledy v Romboide). Spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursinyho ako básnický textár. Venuje sa tiež prekladaniu zo španielčiny a portugalčiny.

Vo vydavateľstve KK Bagala vyšiel román Rukojemník (1999, II. vyd. 2012) a v spolupráci s vydavateľstvom Modrý Peter vyšli súborné Básne Ivana Štrpku - prvý zväzok v roku 2008, druhý v 2013 a tretí zväzok v roku 2014.

[Viac o autorovi...]
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1