Literarny klub po Pohode 2012

Pohoda 2012 - stage literarnyklub.sk
V programe Literárny cirkus vystúpilo 33 slovenských spisovateľov a v šapitó Literárneho cirkusu sme premiérovali dve debutové knihy.


Pozrite si program klubu na festivale Pohoda…

Fotgrafie z festivalu nájdete tu..


Debutová kniha Tomáša Uleja “Ale” bola premiérovaná na festivale Pohoda. Bratislavský krst za prítomnosti Tomáša Janovica bude 3. augusta 2012
v Čitárni Červený rak.

.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1