Nová kniha Jána Milčáka

Ján Milčák: Pocit úľavy

Nová kniha
Jána Milčáka

Pocit úľavy

Ján Milčák, otec literátov Petra a Mariána, sa etabloval hlavne ako autor rozhlasových hier a rozprávok. V próze preferuje poviedky, päť prináša aj zbierka Pocit úľavy. Ich hrdinovia sú bežní ľudia, no s intenzívnym citovým životom. Ako píše vydavateľ, v textoch sa prelína realita so snom, súcit s ľahostajnosťou a prítomnosť so spomienkami. (Sme, 23.9.2013).

 

Ján Milčák: Pocit úľavy

Ján Milčák: Pocit úľavy

(2013, vyd. KK Bagala, ilustrácie Juraj Puchovský, ISBN 978-80-8108-080-7, objednať knihu tu…)

Kniha Jána Milčáka Pocit úľavy nás zavedie medzi vzťahy ľudí v snovej atmosfére, medzi postavy obklopené umením, krehkým porcelánom, medzi ženy, ktoré pôsobia skôr ako víly a ktoré je ľahšie zraniť, ako milovať. Vždy po precitnutí, po prudšom geste a príkrejšej reči sa dej posúva ďalej, bližšie k uvoľneniu, ktorým je raz zmierenie, inokedy hádka, čo ľudí odlúči. K uvoľneniu, po ktorom príde pocit úľavy.
(Jozef Palaščák)

„Osobitosť poetiky prozaika, básnika a dramatika Jána Milčáka (*1935) spočíva predovšetkým v jeho úsilí hľadať a nachádzať harmóniu vecí a vzťahov, v jeho schopnosti komunikovať so svojím adresátom prostredníctvom tichého, empatického dialógu. Prináša veľmi sugestívny obraz medziľudských vzťahov, pričom v hlbšom pláne vždy zdôrazňuje také ľudské hodnoty, ako sú láska, súcit, porozumenie, obetovanie sa pre dobro druhého a podobne. Postavy v poviedkach predstavujú zdanlivo nenápadných, obyčajných ľudí, no s intenzívnym prežívaním a bohatým vnútorným životom. Rozprávanie odkrýva neobyčajný a pritom univerzálny a celistvý ľudský svet, kde sa prelína prítomnosť s minulosťou, momentálna skúsenosť so spomienkami, realita so snom, súcit s ľahostajnosťou, láska s odcudzením, život sa dotýka smrti.”
(Markéta Andričíková)

Uprostred izby stál malý štvorcový stolík s dvomi stoličkami. Dosku stolíka tvoril surrealistický obraz Pocit úľavy. Na stolíku ležala kniha a šachovnica s figúrkami zo slonoviny. Helena Ekdahlová, rodená Mandelbaumová otvorila knihu, čítala: „Všetko sa môže stať, všetko je možné a pravdepodobné. Čas a priestor neexistujú. Fantázia pradie a tká nové vzory na bezvýznamnom podklade skutočnosti.”
( Ján Milčák: Pocit úľavy, str. 101)

 

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1