Odovzdali Cenu Dominika Tatarku 2010

Juraj Mojžiš. Foto (c) TASR

Odovzdali Cenu Dominika Tatarku

za rok 2009

Juraj Mojžiš si 16. 3. 2010 prevzal v bratislavskom Pálfiho paláci Cenu Dominika Tatarku za rok 2009. Získal ju za knihu Voľným okom II. Udelenie ceny oznámil prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a zároveň predseda poroty tejto ceny Peter Zajac, ktorý v úvode povedal: Rozhodovanie bolo tento rok ťažké, lebo boli zaujímavé typy, ale nakoniec bolo aj jednoduché, pretože v prípade oceneného bolo jednomyseľné.

Osobitnou cenou pre Mojžiša bol obraz slovenského výtvarníka, vo svete známeho pod menom mARTvoň. Laudatio oceneného spisovateľa predniesli minuloroční držitelia tejto ceny Ján Buzássy a Mikuláš Huba.

Ocenená publikácia Juraja Mojžiša s názvom Voľným okom II nadväzuje voľne na knihu Voľným okom, ktorú vydalo vydavateľstvo F.R.andG. v roku 2007. Vo forme 18 esejí je intímnou a múzicky napísanou poctou slovenským výtvarníkom a fotografom, ktorí spoluurčovali alebo v súčasnosti spoluvytvárajú tvár moderného slovenského výtvarného umenia 20. storočia a dneška.

Na otázku, čo znamená prevzatie Ceny Dominika Tatarku, Juraj Mojžiš odpovedal: “Žúr v dobrej spoločnosti,” a dodal: “Romboid mal takú stálu rubriku, do ktorej som ja pred desiatimi rokmi po prvý raz napísal, potom to bol vydavateľov záujem a jedného dňa dokonca prišiel za mnou Oleg Pastier a povedal ‘Ďuro, čo sa týka voľného oka, máš voľnú ruku’, a potom to už išlo.”

Cena Dominika Tatarku, ktorú udeľuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie.

Porota Ceny Dominika Tatarku má sedem stálych členov, sú nimi Dana Kršáková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok, v tomto roku to boli teda dvaja autori, Ján Buzássy a Mikuláš Huba.

dnes.atlas.sk, 16. marca 2010

{jcomments on}

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1