Osamelí bežci v Banskej Štiavnici 2012

Peter Repka a Ivan Štrpka v Banskej Štiavnici

Osamelí bežci v Banskej Štiavnici

Banská St a nica
15. júna 2012 - 19:00

Na peróne banskoštiavnickej vlakovej stanice budú zo svojich kníh čítať básnici Peter Repka a Ivan Štrpka. 

Peter Repka, slovenský básnik, prozaik, dramatik, publicista a člen skupiny Osamelí bežci pricestuje z nemeckého Offenbachu, kde žije od roku 1970. Predstaví svoju novú memoárovú knihu Spätné zrkadlo, na obale ktorej je fotografia Štiavnickej Anče.
Narodil sa 14. januára 1944 v Bratislave. Od roku 1970 žije v Nemecku. Prvé diela publikoval v roku 1962 v časopise Mladá tvorba, o rok neskôr debutoval v almanachu mladých autorov „Dúfam, že nevyrušujem, Eva…”, no samostatne knižne debutoval až v roku 1969 básnickou zbierkou „Sliepka v katedrále” a jeho druhá kniha „Vstaň a choď” bola síce vytlačená, no na základe rozhodnutia komunistickej cenzúry bola zošrotovaná. Nasledoval publikačný zákaz. Repka svoje ďalšie zbierky poézie vydal až po Nežnej revolúcii: „Že-lez-ni-ce” (1992), „Priateľka púšť” (1996), „Karneval v kláštore” (2002) a „Relikvie anjelov” (2006). V roku 2005 vyšli knižne zobrané „Básne”. Publikoval aj prózy: Vstaň a choď (2. vyd. 1998), Pohybliví v pohyblivom (2007), Pohybliví nehoria (2009) a Chvála zápisníku (2011).

Ivan Štrpka sa narodil 30. 6. 1944 v Hlohovci. Je básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, spolu s I. Laučíkom a P. Repkom člen literárnej skupiny Osamelí bežci. Po strednej škole pracoval v geologickom prieskume, v r. 1963-69 študoval slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, po absolvovaní bol vyd. redaktorom, dramaturgom v bratislavskej televízii, zástupcom šéfredaktora Literárneho týždenníka a v r. 1990-93 šéfredaktorom Kultúrneho života. V súčasnosti je šéfredaktorom mesačníka Romboid.

Večer organizuje: o.z. Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s Literárnym klubom
Podpora: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

www.banskastanica.sk

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1