predstavujeme - Bellan

bellan

Pavol Bellan

Predstavujeme finalistov súťaže Básne 2009 Datalock

Pavol Belan sa narodil v Žiline na jeseň roku 1982. Krátko študoval chémiu a neskôr vyštudoval sociológiu. V súčasnosti žije v Bratislave, zaoberá sa prácou a pátraním.
Cyklus Obraz abstrahovaný spod viečok Inuitu získal v prvom ročníku prémiu.


Obraz abstrahovaný spod viečok Inuitu

Pavol Bellan

Toto je obraz pnutia,
prebiehajúceho po celej
dĺžke znenia jediného záchvevu,
v jedinom vzlyku, rozlomeného
nepreniknuteľnou nástojčivosťou
dosahujúcou oba póly v jedinom
bode, vymykajúcom sa akýmkoľvek
časopriestorovým určeniam.

Toto sú snímky z dvoch v sebe
sa mihajúcich svetov. Zmietajúcich sa
v opozícii na membráne takmer
priehľadného univerza.
Snímky svetov zachytených
v identickom poludňajšom
spaľujúcom kriku, uložené
hlboko v polozrúcanej budove
Archívu pásma večnej zimy.

Toto je obraz putovania v bielom
chlade, ktoré ťa zabudne
a pohltí ihneď každú zo stôp,
ktorú doň vtlačíš. Napokon teda
blúdiš v kruhu a jediné
čo sa stráca v diaľke,
je tvoj blúznivý šepot
unášaný hmlou
skondenzovaných výdychov.

Toto je príbeh sily,
ktorá spútala divoký príboj
do jedinej mušle, ktorej šum
doposiaľ nevypočutý spočíva
uväznený v hlboko-krehkom
spánku ľadovcových obrov,
ako príbeh o polárnom bádaní.

(Prvá báseň cyklu, oceneného prémiou Básne 2009)


KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1