Predstavujeme porotu: Miroslav Brück

Miroslav Brück (foto Ferko Brezovský)

Predstavujeme porotu: Miroslav Brück

Člen poroty literárnej súťaže Básne 2009

V poradí druhým členom poroty literárnej súťaže Básne 2009, ktorého vám v skratke predstavíme, je básnik Miroslav Brück.

Miroslav Brück sa narodil v Skalici, kde aj naďalej žije a pracuje. Vydal básnické zbierky Noc, tráva v pozadí(1989), Pokušenie veriť (1993), Nočné ostrovy a iné záchrany (1997), Orientačná mapa na zimu (2001), Hraničná cesta (2005). Jeho básne boli preložené do maďarčiny, poľštiny, francúzštiny, bulharčiny a chorvátčiny. Príležitostne sa venuje kratším prozaickým útvarom, recenziám a kultúrnej publicistike. Je členom Klubu nezávislých spisovateľov v Bratislave.

***

Súvisiace články:

- Literárne kino: Miroslav Brück (Fotogaléria)

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1