predstavujeme - R.Tomáš

Tomáš Radoslav

Radoslav Tomáš

Predstavujeme finalistov súťaže Básne 2009 Datalock

Radoslav Tomáš sa narodil 29. decembra 1982 v Poprade. Vyštudoval žurnalistiku na FiF UK v Bratislave, kde aj momentálne žije, pracuje a tvorí. Získal ocenenia na viacerých literárnych súťažiach, je členom Spišského literárneho klubu. V roku 2005 vydal básnickú zbierku Chlapec. Pripravuje druhú s názvom Vlčie svadby. Jej súčasťou bude aj cyklus básní Bohovia majú nohy z vlny, ktorý v1. ročníku súťaže Básne 2009 získal prémiu.


Bohovia majú nohy z vlny

Radoslav Tomáš

(Minotaurus)

1

Niekedy sa v spánku prechádza po okrajoch
striech, tak blízko pádu, až sa zastavujú aj tí,
ktorí by sa inak nezastavili, a volajú naňho.
Ale netušia, že jeho tieň je už medzi nimi,
pozerá im zblízka do očí a smeje sa tak
nahlas, že by im to roztrhalo uši, keby vedeli
počúvať.

2

Minotaurus si z dlhej chvíle vymýšľa príbehy.
Jeho matka je v nich vždy mŕtva. Minotaurus
hovorí, že umrieť je ako stáť v škole pred
tabuľou a odpovedať. Za katedrou sedí Smrť,
a kým počúva, trhá motýľom krídla. Ak ju
presvedčíš, ideš si sadnúť. Ak nie, ideš
takisto, ale nebudúce si už nemusíš robiť
domácu úlohu. Potom Smrť vysvetľuje nové
učivo. Minotaurus má najradšej dejepis. Smrť
vie veľmi pekne hovoriť o mŕtvych.

(ukážka z cyklu básní oceneným prémiou v 1. ročníku súťaže BÁSNE 2009 Datalock)
KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1