Slovenský rozhlas - Laco Kerata: Malé domov

Laco Kerata:
Malé domov

Pásmo Slovenského rozhlasu

V cykle Súčasná slovenská próza pripravil Slovenský rozhlas v júni 2013 pásmo o novej knihe Laca Keratu Malé Domov. Scenár: Patrik Oriešek, účinkovali: Přemysl Bobík a Ladislav Konrád, pripravil Vladimír Hanuliak.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1