Víťazi literárneho súbehu Román 2006 Slovak Telekom

vk_na hodkovase

Víťazi literárneho súbehu Román 2006 Slovak Telekom

Prvé miesto získal Viliam Klimáček s románom Námestie kozmonautov

V piatok večer 1. decembra sa v priamom prenose na Rádiu Devín rozpečatili obálky s menami víťazov literárneho súbehu Román 2006 Slovak Telekom, ktorý pred tromi rokmi vyhlásil vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

„My ako porotcovia súbehu Román 2006 Slovak Telekom sme nehľadali človeka, ale skutočné umenie. Toho prvého pokušenia nás veľmi jednoducho zbavil štatút súťaže, keď príspevky boli anonymné a namiesto mäsa a kostí defilovali pred nami len čísla. S hľadaním skutočného umenia je to však už – a vždy aj bolo – zložitejšie,“ odznelo na udeľovaní cien z listu predsedu poroty Valéra Mikulu, ktorý sa momentálne nachádza v Paríži. „Porota pracovala v prísnej anonymite, a keďže sa hlasovalo korešpondenčne, porotcovia nevedeli dokonca ani o sebe navzájom! Jediné zverejnené meno bolo moje ako predsedu – a aj to som pre istotu na ten čas odišiel do zahraničia, kde žijem v anonymite veľkomesta.“

Do súbehu bolo prihlásených 97 románov. Nie všetky splnili podmienky prijatia, preto vyhlasovateľ súbehu predložil porote na čítanie a posúdenie 89 prác, ktoré hodnotila 25-členná medzinárodná porota „Nedá mi nepodotknúť, že mať 25 čitateľov, to sa na Slovensku nemusí podariť ani každej vydanej knihe,“ poznamenal predseda poroty.

Okrem rozpečatenia obálok s menami laureátov súbehu boli odtajnené aj mená všetkých členov poroty, napríklad známi slovenskí spisovatelia Tomáš Janovic, Kornel Földvári, Balla, Silvester Lavrík, Karol D. Horváth, literárni kritici Alexander Halvoník, Oliver Bakoš, Patrik Oriešek, Marta Součková a Milan Hamada. Z medzinárodných porotcov najlepšie slovenské romány vyberal aj spisovateľ Michal Viewegh, známi prekladatelia, slovakisti aj vydavatelia.

Hlavnú cenu a honorovanú autorskú zmluvu na vydanie románu v hodnote 200 000 Sk získal román Námestie kozmonautov, ktorý napísal Viliam Klimáček (nar. 1958, Bratislava), známy dramatik a spisovateľ.

Dve prémie a honorované autorské zmluvy na knižné vydanie románov v hodnote 100 000 Sk získali debutanti:
Román Hlava nehlava napísala Michaela Rosová (nar. 1984, Senica) a román Filipiky napísal Daniel Štefanec (nar. 1979, Bratislava).

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1