Vyhlásenie výsledkov v Rádiu_FM

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Rádio_FM dnes ráno od 8:00 do 9:00 uvádza v priamom prenose vyhlásenie výsledkov dvoch literárnych súťaží POVIEDKA 2009 a BÁSNE 2009, ktoré vyhlasuje OZ literarnyklub.sk, spoločnosť Datalock Asseco Slovakia a vydavateľstvá KK Bagala a Modrý Peter. Priamy prenos môžete počúvať online, alebo zo záznamu.

poviedka 2009POVIEDKA 2009 - v trinástom ročníku súťažilo 264 súťažných prác. Šesťčlenná porota do druhého kola vybrala 63 a do tretieho kola 16 poviedok.
O ocenených prózach rozhodne konsenzom a predseda poroty Peter Šulej v priamom prenose rozpečatí obálky a prečíta mená laureátov.

basne 2009BÁSNE 2009 - prvý ročník súťaže oboslalo 254 autorov, ktorí sa mohli zúčastniť s cyklom básní v rozsahu 3 - 12 strán. Do druhého kola postúpilo 14 súťažných príspevkov.
Predseda poroty Ivan Štrpka oboznámi poslucháčov Rádia_FM s verdiktom poroty.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1